เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงยุติธรรม
แนะนำการให้บริการของเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต
หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม รับให้ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต
กรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ อายุ รายละเอียดการให้คำปรึกษา ฯลฯ ลงในแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา แล้วกดส่ง สำนักกฎหมายที่ใกล้ที่สุดจะตอบกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ในภายหลัง
ขอเชิญทุกท่านมาปรึกษาปัญหาหรือข้อกังวลใจต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเก็บไว้คนเดียว
กรุณาอ่านรายละเอียด “เกี่ยวกับการใช้งาน” ด้านล่างนี้ แล้วคลิกที่ “ต่อไป”
เกี่ยวกับการใช้งาน
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  2. ในการใช้บริการเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการส่ง/รับอีเมล และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
  3. ระบบจะส่ง "แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน" ที่จะใช้ประกอบการให้คำปรึกษาไปยังที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในตอนที่สมัครสมาชิก ดังนั้นก่อนดำเนินการสมัคร กรุณาตั้งค่าเพื่อให้สามารถรับอีเมลจากโดเมน
    i.moj.go.jpก่อน
  4. ท่านสามารถกดส่งรายละเอียดที่จะขอรับคำปรึกษาได้สูงสุด 3 ครั้งจาก "แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน”
  5. อาจมีกรณีที่ใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับคำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาด่วน หรือผู้ที่ไม่สามารถสมัครขอคำปรึกษาได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต กรุณาขอรับบริการได้ที่ "สำนักกฎหมายที่ใกล้ที่สุด" หรือ "หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในภาษาต่างประเทศ"
  6. ทางเราอาจมีการโทรศัพท์ไปหาท่านหรือนัดพูดคุยกับท่าน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการขอคำปรึกษา