कानून मन्त्रालयको इन्टरनेट मार्फत मानवअधिकार परामर्श दर्ता गर्ने मादोगुची
इन्टरनेट मार्फत मानवअधिकार परामर्श दर्ता गर्ने मादोगुची प्रयोग गर्ने तरिका
कानून मन्त्रालयको मानवअधिकार संरक्षण कार्यालयमा मानवअधिकार परामर्श इन्टरनेट मार्फत
गर्न सकिन्छ |
परामर्श फाराममा तपाईंको नाम, ठेगाना, उमेर, परामर्शको विषयवस्तु लेखेर पठाएमा केही दिनपछि
नजिकको कानूनी मामिला कार्यालयबाट इमेल अथवा टेलिफोनबाट जवाफ आउँछ |
तपाईंको चिन्ता र समस्याको बारेमा एक्लै चिन्ता लिएर नबसी बिना हिचकिचाहटपरामर्श गर्नुहोस् |
तल उल्लेखित「प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा」लाई राम्रोसँग पढेपछि「अर्को」मा क्लिक गर्नुहोस् |
प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा
 1. तपाईंको जानकारी पूर्ण रुपमा गुप्त राखिनेछ | तपाईंले भर्नु भएको व्यक्तिगत जान
  कारी अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने छैन |
 2. इन्टरनेट मार्फत परामर्श सेवा लिनको लागि इमेल पठाउने/पाउने सुविधा भएको त
  था इन्टरनेट ब्राउज गर्न मिल्ने कम्प्युटर उपकरण आदि आवश्यक पर्दछ र
  प्रयोग भएको इन्टरनेटको स्थिति अनुसार इन्टरनेट मार्फत मानवअधिकार परामर्श
  सेवा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ |
 3. निवेदन दिने बेलामा दर्ता गरिएको इमेल एड्रेसमा परामर्श गर्ने「मानवअधिकार
  परामर्शको विषयवस्तु लेख्ने फाराम」को जानकारी पठाईनेछ त्यसकारण
  निवेदन दिनु अघि निम्न डोमेनबाट आउने इमेल प्राप्त गर्ने सेट अप गरेर राख्नुहोस् |
  i.moj.go.jp
 4. जानकारी दिने「मानवअधिकार परामर्शको विषयवस्तु लेख्ने फाराम」बाट परामर्श गर्
  ने विषय ३ पटकसम्म पठाउन सकिन्छ |
 5. परामर्शको जवाफ दिन केही दिन लाग्नसक्छ | यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ,
  इन्टरनेट प्रयोग गर्ने वातावरणको कारण इन्टरनेट मार्फत निवेदन दिन नसक्ने
  महानुभावहरुले「नजिकको कानून मामिला कार्यालय」 अथवा 「 विदेशी भाषा मानव
  अधिकार परामर्श टेलिफोन」प्रयोग गर्नुहोस् |
 6. परामर्शको विषय अनुसार टेलिफोन अथवा प्रत्यक्ष भेटवार्ताबाट कुरा सुनिदिने पनि
  हुन्छ |